Dostawa

Aby zapewnić Państwu jak najniższą cenę wysyłki towaru współpracujemy z firmą GLOBKURIER.
Firma zrzesza w sobie kilkanaście firm kurierskich dzięki czemu oferujemy Państwu zawsze najtańszą i
najbezpieczniejszą dostawę towaru.

Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu
przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji do punktu
odbioru zamówień. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia
jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie
niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym
niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż
45 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także
strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.