Zwroty

Każdy klient zgodnie z obowiązującym prawem ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia. Zwroty prosimy kierować na adres podany poniżej wraz z dołączonym formularzem odstąpienia od umowy, którego wzór oraz gotowy formularz znajduje się poniżej.

Zwroty produktów z załączonym formularzem odstąpienia od umowy należy nadać na adres:

Dariusz Borys
ul. Ostrołęcka 25
07-440 Goworowo
tel. 666356394


POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTU)
Adresat: Dariusz Borys ul.Dolna 6B/3 22-680 Lubycza Królewska
tel. 666 356 394 ,
mail. zamowienia@fronolazienki.pl
Imię i nazwisko Kupującego:
______________________________________________________
Dane Kupującego
Adres:_____________________________________________________________________
Numer telefonu:____________________
Adres mailowy:___________________________
Numer konta bankowego, na który ma nastąpić przelew zapłaconej kwoty:
___________________________________________________________________________
Dane umowy, od której Kupujący odstępuje
Data zakupu: ___________________
Data zgłoszenia zwrotu:_________________________
Numer zamówienia/ faktury/rachunku
_____________________________________________________
W przypadku częściowego zwrotu zamówienia proszę podać nr pozycji z faktury oraz ilość sztuk:
____________________________________________________________________________
Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem powodu zwrotu zakupionego towaru dla celów statystycznych*:
[__] Odcień koloru niezgodny z oczekiwaniami
[__] Nieodpowiednie wykończenie produktu
[__] Dostawa niezgodna z zamówieniem
[__] Towar niezgodny z opisem
[__] Inny (jaki?) ______________________________________________________________
Zapoznałem/łam się z regulaminem sklepu internetowego www.fronolazienki.pl i z zasadami
dokonywania zwrotu na podstawie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Data i podpis:_____________________